UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3485/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Sáng 4/10, Sở Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

“Chìa khóa” sản xuất công nghiệp bền vững

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2021, giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu của Lào Cai đạt trên 1,6 tỷ USD; tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Để tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc tiêu thụ hàng hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết và nếu có nhu cầu ký kết hợp đồng tiêu thụ thì liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh.

Để tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc tiêu thụ hàng hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết và nếu có nhu cầu ký kết hợp đồng tiêu thụ thì liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 672/SCT-QLTM&HTQT ngày 17/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về việc phối hợp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La, để tăng cường phối hợp các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 641/SCT-QLTM&HNKTQT ngày 14/4/2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 501/SCT-QLTM ngày 26/4/2021 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Nông