Ngày 13/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp với Ty Thương vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thuỷ hải sản năm 2018.

Mặc dù xuất nhập khẩu và tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn còn gặp khó khăn, song tại cửa khẩu quốc tế đường bộ vẫn giữ được nhịp giao thương sôi động, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn Lào Cai vẫn tăng trưởng mạnh dù trong tháng 2 trùng vào dịp nghỉ Tết.

Chiều ngày 10/11 tại Khách sạn Mường Thanh Lào Cai. BTC Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17 năm 2017, tổ chức Hội nghị giao thương Doanh nghiệp Việt- Trung 2017 với sự tham gia của gần 180 đại biểu là các cơ quan chức năng của hai bên và doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc.

Giao thương - Xuất khẩu