V/v hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai (16-01-2024)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG

VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 


Số:     06       /KC&XTTM-TM

V/v hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

Lào Cai, ngày    15       tháng  01  năm 2024

`                                 

                   Kính gửi:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch/ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại/ Trung tâm Xúc tiến thương mại/Trung tâm Xúc tiến và phát triển công thương các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021-2025. Tính đến hết năm 2023, tỉnh Lào Cai đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 196 sản phẩm của  92 chủ thể, đơn vị,  trong đó có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 186 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

(Có danh mục sản phẩm đính kèm)

Để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp hỗ trợ giới thiệu thông tin và kết nối các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, trạm dừng chân, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các trang thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của Quý cơ quan.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai. Địa chỉ : Khu thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại : 02143.837.575; Fax: 02143.830.003.

Người liên hệ : Bà Nguyễn Thị Thuật – Viên chức phòng Xúc tiến thương mại; Điện thoại: 0388.063.720; Email : ntthuat-sct@laocai.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Công Thương (B/c);

- LĐ TT ;

- Lưu: VT, TM.

GIÁM ĐỐC

 

 

                    Đã ký

 

 

 

Hà Đức Bình

 

  DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN OCOP TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo văn bản số       /KC&XTTM-TM ngày            tháng 1  năm 2024 của Trung tâm KC&XTTM tỉnh Lào Cai)
TT SẢN PHẨM XẾP HẠNG ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỐ ĐIỆN THOẠI
I TP. LÀO CAI          
1 1 Tương ớt Mường Khương 3 sao HTX Hoa Lợi Thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai Nguyễn Thị Hồng Loan 0915716621
2 2 Gạo lứt séng cù Mường Vi 3 sao HTX Nông nghiệp Hảo Anh Thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai Phạm Thị Hảo 0985705778
3 3 Gạo séng cù Mường Vi 3 sao
II TX. SA PA          
4 1 Quả Su Su Sa Pa 4 sao HTX Nông nghiệp Hoa Đào Sa Pa Tổ 1, Phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa Đỗ Thị Liên 0912064605
5 2 Ngọn su su Sa Pa 3 sao
6 3 Tranh thổ cẩm 3 sao Công ty TNHH TMTH Lan Rừng Số nhà 029A, phố Cầu Mây, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa Võ Văn Tài 0976449796
7 4 Túi thổ cẩm 3 sao
8 5 Vỏ gối thổ cẩm 3 sao
9 6 Tấm trải trang trí thổ cẩm 3 sao
10 7 Ruốc cá hồi Sa Pa 3 sao HTX nuôi trồng, chế biến thuỷ sản cá Hồi, cá Tầm Thức Mai Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa Lê Trung Thức 0388123909
11 8 Cá hồi Sa Pa phi lê 3 sao (tiềm năng 4 sao)
12 9 Cá hồi Sa Pa cắt khúc 3 sao
13 10 Cá hồi Sa Pa hun khói 3 sao
14 11 Xúc xích cá hồi Sa Pa 3 sao
15 12 Chả cá hồi Sa Pa 3 sao
16 13 Giò cá hồi Sa Pa 3 sao
17 14 Cá hồi Sa Pa hun khói lạnh 3 sao
18 15 Cá hồi Sa Pa cuộn phô mai 3 sao
19 16 Cá hồi Sa Pa kho cạn 3 sao
20 17 Xúc xích cá hồi Sa Pa - Hải Hà 3 sao HTX Minh Đức Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa Nguyễn Thế Hải 0988995126
21 18 Cá hồi Sa Pa hun khói - Hải Hà 3 sao
22 19 Cá tầm Sa Pa cắt khúc 3 sao HTX nuôi trồng, chế biến thuỷ sản cá Hồi, cá Tầm Thức Mai Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa Phạm Thị Mai 0987681340
23 20 Chả cá tầm Sa Pa 3 sao
24 21 Viên thả lẩu cá hồi Sa Pa 3 sao
25 22 Xúc xích cá tầm Sa Pa 3 sao
26 23 Cao mềm Actiso Sa Pa 4 sao Công ty TNHH MTV TraphacoSapa Tổ 2 phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa  Đỗ Tiến Sỹ 0913814496
27 24 Trà phun sương Actiso Sa Pa 4 sao
28 25 Chocolate Detox 4 sao
29 26 Trà dây leo Sa Pa 4 sao
30 27 Trà giảo cổ lam Sa Pa 3 sao
31 28 Trà dây Fansitea 3 sao
32 29 Viên nang đông trùng hạ thảo Sa Pa 3 sao
33 30 Đông trùng hạ thảo Sa Pa tươi 3 sao
34 31 Đông trùng hạ thảo Sa Pa 4 sao
35 32 Trà tam thất xạ đen Đông trùng hạ thảo 3 sao
36 33 Dịch vụ du lịch "Khu sinh thái vườn đá Tả Phìn" 3 sao HTX Tả Phìn Xanh Thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa Lê Thị Thanh Loan 0916161583
37 34 Rượu mận Sa Pa 3 sao Hộ KD: VIET MOUNTAINS Đội 1, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa Lê Thị Hải Yến 0989205888
38 35 Rượu mận VM 3 sao
39 36 Rượu mơ VM 3 sao
40 37 Rượu mơ Sa Pa 3 sao
41 38 Nấm hương hữu cơ Sa Pa (sấy khô) 3 sao Công ty TNHH Hà Lâm Phong Tổ 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa Nguyễn Quốc Việt 02143516999
42 39 Nấm hương hữu cơ Sa Pa 4 sao
43 40 Bộ trang trí bàn ăn thổ cẩm (6 người) 3 sao Công ty TNHH TMTH Lan Rừng Xã Liên Minh, thị xã Sa Pa Võ Văn Tài 0976449796
III HUYỆN BÁT XÁT          
44 1 Gạo séng cù 3 sao HTX Tiên phong Mường Vi Xã Mường Vi, huyện Bát Xát Cao Xuân Diễn 02143903689
45 2 Gạo lứt séng cù 3 sao
46 3 Dấm táo mèo Hoàng Liên 3 sao
47 4 Rượu trắng Pansipan 3 sao Cơ sở sx rượu thủ công Tiền Phong Xã Quang Kim – huyện Bát Xát Cao Minh Tuấn 0913287186
48 5 Miến sâm Hưng Hiền 3 sao HTX Miến dong Hưng Hiền Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, huyện Bát Xát Cồ Thị Hiền 0973270928
49 6 Miến lẩu sâm Hưng Hiền 3 sao
50 7 Miến đao Sâm 3 sao HTX Minh Phúc Tổ 11,Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát Nguyễn Đức Quân 0387855899
51 8 Lạc đỏ 3 sao
52 9 Siro lê mật ong 3 sao
53 10 Bạch trà Shan tuyết 3 sao
54 11 Chè Bát tiên Hướng Tâm 3 sao HTX chè Hướng Tâm Thôn Mường Hum, xã Mường Hum, huyện Bát Xát Trương Văn Hướng 0982467363
55 12 Lê Nậm Pung 3 sao Tổ hợp tác Lê Nậm Pung Thôn Khu Chu Phìn, xã Nậm Pung Tẩn Láo San 0387855899
56 13 Trà Shan tuyết cổ thụ A Mú Sung 3 sao HTX sx, chế biến sản phẩm NN A Mú Sung Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát Nguyễn Quang Toản 0967234006
57 14 Cốm bản Trung 3 sao THT cốm Bản Trung Xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát Nông Văn Phùng 0989660002
58 15 Cá hồi sấy Minh Khánh 3 sao Hộ KD Minh Khánh Thôn Nậm Giàng, Xã Dền Sáng, huyện Bát Xát Tẩn Phù Chỉn 0335555565
59 16 Ruốc cá hồi Minh Khánh 3 sao
60 17 Bánh nướng thập cẩm Hương Thơm 3 sao Hộ KD Mai Văn Thơm Tổ 6, Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát Mai Văn Thơm 0972608006
61 18 Bánh dẻo thập cẩm Hương Thơm 3 sao
62 19 Miến đao Thành Sơn loại đặc biệt 3 sao HTX Thành Sơn Thôn Bản Xèo, Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát Vũ Hồng Hoa 0972265776
63 20 Miến đao Thành Sơn sợi thượng hạng 3 sao
64 21 Hoàng Sin Cô sấy 3 sao (tiềm năng 4 sao) Công ty TNHH chế biến dược liệu Tây Bắc Thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát Nguyễn Duy Hải 0973583275
65 22 Trà Hoàng Sin Cô vị táo đỏ 3 sao
66 23 Rượu Hoàng Sin Cô 3 sao
67 24 Trà cỏ ngọt  3 sao HTX công nghệ cao Mường Hum Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, huyện Bát Xát Trương Văn An 0988723209
IV HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG          
68 1 Gạo Séng Cù Mường Khương 3 sao HTX KD Tổng hợp Mường Khương Thị trấn Mường Khương Nguyễn Văn Dũng 0848866488
69 2 Lạp sườn Dung Sử 3 sao Hộ KD Phùng Kim Dung Tổ dân phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương Phùng Kim Dung 0916007980
70 3 Trà Việt Ô long 3 sao Công ty TNHH MTV Mường Hoa Thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa Hà Thị Tuyến 0978431504
71 4 Việt Hồng Trà 3 sao
72 5 Quýt Mường Khương 3 sao HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Mường Khương Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngài Chồ Đỗ Huyền Trang 0963189397
73 6 Khẩu nhục Mường Khương 3 sao HTX Hòa Sơn Thôn Na Lin, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Cao Thị Hòa 0986822605
74 7 Ruốc lợn bản Mường Khương 3 sao
75 8 Thịt lợn bản Mường Khương 3 sao
76 9 Thịt nạc lợn bản sấy 3 sao
77 10 Thịt lợn sấy vị bò khô 3 sao
78 11 Xôi tài lộc 3 sao
79 12 Thịt trưng mắm tép 3 sao
80 13 Dứa Mường Khương 3 sao HTX Thịnh Phong Thôn Na Mạ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Nguyễn Thị Hà 0914915973
81 14 Rượu séng cù men lá núi đá 3 sao Hộ KD Lê Thành Nam Thôn Na Phả, xã Bản Sen, huyện Mường Khương Lê Thành Nam 0968624668
V HUYỆN BẮC HÀ          
82 1 Rượu Bản Phố 3 sao HTX Duy Phong Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà Nguyễn Mạnh Hà 0396628919
83 2 Trà túi lọc Linh chi - Astiso 3 sao
84 3 Tương ớt Bắc Hà 3 sao
85 4 Trà túi lọc linh chi – hoa tam thất 3 sao
86 5 Chè Shan hữu cơ Bắc Hà 3 sao HTX nông nghiệp hữu cơ Bắc Hà Thôn đội 2, Xã Bản Liền, huyện Bắc Hà Phạm Quang Thận 0856.586.898
87 6 Cốm Na Lo 3 sao THT sx cốm thôn Na Lo Thôn Nalo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà Lù Thị Tươi 0388219319
93 12 Khẩu rang Nalo 3 sao
88 7 Mận tam hoa sấy dẻo 3 sao HTX Quang Tom Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà Sải Thị Bích Huế 0987551304
89 8 Lục shan trà - Shan tuyết cao nguyên trắng 3 sao
90 9 Phổ shan cổ trà 3 sao
91 10 Hồng shan cổ trà 3 sao
92 11 Rượu lên men mận tam hoa 3 sao
94 13 Cải Kale Bắc Hà 3 sao HTX Nông nghiệp CNC Lùng Phình Thôn Tả Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà Nguyễn Duy Giang 0984133338
95 14 Tinh dầu Quế Nậm Đét 3 sao HTX quế hữu cơ Nậm Đét Thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà Triệu Phúc Vầy 0346195181
96 15 Rượu mận tam hoa Bắc Hà 3 sao Tổ hợp tác rượu Mận tam hoa Bắc Hà  Tổ dân phố Na Quang 1, thị trấn Bắc Hà Phạm Xuân Thịnh 0339886161
97 16 Lục Shan trà – Trà cổ thụ Tả Củ Tỷ 3 sao HTX nông nghiệp Tả Củ Tỷ Thôn Sảng Mào Phố, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà Lý Văn Minh 0352765544
98 17 Mận Tả Van – Tả Van Chư 3 sao HTX cộng đồng Tả Van Chư Thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà Sùng Thị Số 0927032999
99 18 Quả lê VH6 - Hoàng Thu Phố 3 sao Hộ KD Tráng Seo Khúa Thôn Nhù Sang, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà Tráng Seo Khúa 037 8017950
100 19 Khâu nhục - Bắc Hà 3 sao Hộ KD Lâm Mai Phương  Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà Lâm Mai Phương 0364969227
101 20 Lạc đỏ Nậm Mòn 3 sao HTX nông nghiệp Cồ Dề Chải Thôn Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà Đặng Quang Trung 0967505444
102 21 Trà nụ hoa tam thất 3 sao
VI HUYỆN BẢO THẮNG          
103 1 Bưởi Múc 4 sao HTX Bưởi Múc Thái Niên  Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng Lưu Nguyệt Anh 0983615442
104 2 Trà bưởi múc 3 sao
105 3 Phong Hải Danh Trà - Trà xanh Lào Cai 3 sao Công ty cổ phần Phong Hải Lào Cai Tổ 5, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng Vũ Minh Đức 02146276699
106 4 Phong Hải Danh Trà - trà hoa Nhài 3 sao
107 5 Phong Hải Danh Trà - trà hoa Sen 3 sao
108 6 Phong Hải danh trà Oolong Tứ Quý 3 sao
109 7 Phong Hải danh trà Oolong Kim Tuyên 3 sao
110 8 Ớt xào Núi mường 3 sao HTX Sun Gold Tổ 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng Nguyễn Thị Hằng 0984279090
111 9 Tương ớt Bản mường 3 sao
112 10 Thịt Trâu sấy 3 sao HTX chế biến thực phẩm sạch Gia Phú Thôn Đông Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng Vũ Thị Thắm 0975963822
113 11 Xúc xích 3 sao
114 12 Thịt Lợn sấy 3 sao
115 13 Thịt ba chỉ sấy 3 sao
116 14 Lạp sườn 3 sao
117 15 Tinh bột nghệ đỏ nếp nguyên chất Mạnh Hương 3 sao HTX nông sản dược liệu Mạnh Hương Thôn Bay, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng Nguyễn Tiến Mạnh 0971902370
118 16 Tinh bột nghệ đen nguyên chất Mạnh Hương 3 sao
119 17 Tinh bột nghệ viên mật ong Mạnh Hương 3 sao
120 18 Tinh bột sắn dây Mạnh Hương 3 sao
121 19 Trà bí đao Mạnh Hương 3 sao
122 20 Quả Na 3 sao HTX Nậm Dù Xuân Quang Thôn Nâm Dù, xã Xuân Quang,  huyện Bảo Thắng Cao Văn Chiến 0976846429
123 21 Mật ong núi đá 3 sao
124 22 Quế ống sáo Tâm Hợi 3 sao HTX Tâm Hợi Thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng Tạ Thị Hợi 0328352010
125 23 Quả Dứa 3 sao Hộ KD Hoàng Khái Lìn Thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng Hoàng Khái Lìn 0364506414
126 24 Rượu ngô bao tử Phú Sơn 3 sao HTX Phú Sơn Thôn Đầu Cọ, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng Trần Văn Hải 0979898415
127 25 Rượu gạo nếp Phú Sơn 3 sao
128 26 Chuối ngự An Tiến 3 sao HTX sản xuất nông nghiệp CNC Sơn Hải Xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng Trần Văn Phúc 0367723467
129 27 Quả nhãn PhongNiên 3 sao HTX Minh Ngọc Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng Sần Xuấn Trung 0367415698
130 28 Gà muối tiêu hương quê 3 sao THT chế biến thực phẩm sạch Trì Quang Thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng Phạm Thị Xuân 0986814126
131 29 Lạp xưởng hương quế 3 sao
132 30 Xúc xích gà 3 sao
133 31 Giò trâu 3 sao
134 32 Thịt lợn gác bếp 3 sao HTX nông nghiệp và DV Vương Ngọc Thảo Thôn Tòng Già, Thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng Vương Ngọc Thảo 0961855698
135 33 Thị trâu gác bếp 3 sao
136 34 Giò lụa hương quế  3 sao Hộ KD Nguyễn Văn Thanh Thôn Hải Sơn 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng Nguyễn Văn Thanh 0964808998
VII HUYỆN BẢO YÊN          
137 1 Hồng không hạt Bảo Hà 3 sao HTX nông nghiệp Hòa Hợp Nhất Bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Nguyễn Văn Khánh 0393834089
138 2 Bánh gai Công Sang 3 sao Hộ KD Vũ Thị Sang Bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Vũ Thị Sang 0961749263
139 3 Thịt trâu sấy A Sử 3 sao Hộ KD Hoàng Văn Sử Bản Pác Mạc, xã Vĩnh Yên Hoàng Văn Sử 0985690982
140 4 Bì trâu muối A Sử 3 sao
141 5 Thịt lợn hun khói A Sử 3 sao
142 6 Thanh long ruột đỏ Bảo Yên 3 sao HTX nông nghiệp Hòa Tân Bản Minh Hải, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên Trần Văn Hòa 0975920293
143 7 Chè ô long  4 sao Công ty TNHH chè Đại Hưng Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên Nguyễn Đức Thuận 0913544669
144 8 Trà túi lọc hương hoa nhài 3 sao Chi nhánh HTX Duy Phong huyện Bảo Yên Tổ 4B, thị trấn Phố Ràng Nguyễn Thị Hiền 0983883475
145 9 Trà túi lọc hương quế 3 sao
146 10 Quế mật ong 3 sao
147 11 Chuối ngự Hồng Cam 4 sao HTX chuối ngự Hồng Cam Thôn Hồng Cam, xã Cam Cọn Nguyễn Đình Hưng 0396232857
148 12 Quế điếu Cầu Mây 3 sao HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Cầu Mây Thôn Bỗng 2, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên Lý Văn Cầu 0968636188
149 13 Quế sáo Cầu Mây 3 sao
150 14 Trà túi lọc quế cỏ ngọt Cầu Mây 3 sao
151 15 Ớt muối Nghĩa Đô 3 sao Hộ KD Lương Thị Đằng Bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô Lương Thị Đằng 0385737362
152 16 Thịt vịt bầu Nghĩa Đô 3 sao HTX nông nghiệp Nghĩa Đô Bản Nà Luông, xã Nghĩa Đô Cổ Kim Vệ 0333495609
153 17 Măng nứa khô Việt Tiến 3 sao HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Đạt Thôn Cóc Khiểng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên Đỗ Văn Tiến 0987998144
154 18 Măng Pác Puồn luộc Việt Tiến 3 sao
155 19 Măng lưỡi lợn khô Việt Tiến 3 sao
156 20 Chuối tiêu Xuân Hòa 3 sao Hộ KD Hầu Mình Diu Thôn Mo 2, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên Hầu Mình Diu 0372598137
157 21 Dưa hấu Thượng Hà 3 sao Hộ KD Đặng Văn Thành Thôn 2 Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên Đặng Văn Thành 0365366055
158 22 Gà thiến Yên Sơn 3 sao HTX Tổng hợp Yên Sơn Thôn Lự, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên Hoàng Văn Hải 0348882087
159 23 Quả sim Phúc Khánh 3 sao Hộ KD Nguyễn Thị Thuyến Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên Nguyễn Thị Thuyến 0397830979
160 24 Lạc đỏ Tân Dương 3 sao Hộ KD Vũ Thị Loan Thôn Mỏ Đá, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên Vũ Thị Loan 0367401372
161 25 Cốm Việt Đan 3 sao Hộ KD Bàn Thị Ngọn Thôn Già Hạ, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên Bàn Thị Ngọn 0393719018
162 26 Chuối ngự sấy Hồng Cam 3 sao HTX Chuối ngự Hồng Cam Thôn Hồng Cam, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên Nguyễn Đình Hưng 0396232857
163 27 Bột quế hữu cơ 3 sao HTX Ocop Bảo Yên Thôn Khe Pịa, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên La Thị Ngưỡng 0964709131
164 28 Nghị Lang Tửu 3 sao
VIII HUYỆN VĂN BÀN          
165 1 Bánh chưng đen Văn Bàn 3 sao Hộ KD Hoàng Thị Huế  Tổ dân phố Mạ 2 – TT Khánh Yên – Văn Bàn Hoàng Thị Huế 0386215094
166 2 Tương ớt Khánh Yên Thượng 3 sao Hộ KD Hoàng Thị Năm Thôn Nà Lộc – xã Khánh Yên Thượng  Hoàng Thị Năm 0915554864
167 3 Tinh dầu Đại Từ Bi 3 sao HTX Dược liệu Thế Tuấn - Tùng Thiện Thôn Ken 2, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn An Văn Tuấn 0368259190
168 4 Trà túi lọc Tía tô 3 sao
169 5 Trà túi lọc Đại từ bi 3 sao
170 6 Trà búp Tía tô 3 sao
171 7 Trà cao tía tô 3 sao
172 8 Trà cao đại bi 3 sao
173 9 Đệm ngồi Bông lau 3 sao Hộ KD Lương Thị Tương Thôn Chiềng 4, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn Lương Thị Tương 0352806317
174 10 Hồng ngâm Tân Thượng 3 sao HTX Nông, lâm nghiệp và Dịch vụ Tân Thượng Thôn Tân Lập, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn Phạm Văn Nhất 0372685058
175 11 Hồng dấm chín đỏ Tân Thượng 3 sao
176 12 Đặc sản Khoai sọ Nậm Mả 3 sao HTX Nông, lâm nghiệp Thành Phát Thôn Nậm Mả, xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn Giàng Thị Phi 0388479501
177 13 Rượu nếp Cường Thịnh 3 sao Hộ KD Nguyễn Thị Thanh Huyền Thôn Tân An 2, xã Tân An, huyện Văn Bàn Nguyễn Thị Thanh Huyền 0963137981
178 14 Bưởi đường nhà Triệu 3 sao HTX Nông, lâm nghiệp và Dịch vụ Bưởi Đường Thôn Bẻ 2, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn Triệu Thị Thảo 0914188226
179 15 Trà bưởi 3 sao
180 16 Hồng không hạt 3 sao Công ty TNHH Phúc Bình Xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn Nguyễn Huy Bình 0912564699
181 17 Trà hoa cúc 3 sao HTX Vạn An Thôn Liêm, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn Ngân Thị Trang 0899807899
182 18 Bánh chưng đen  3 sao HTX Nông, lâm nghiệp và Xây dựng Quyết Thắng Thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn La Văn Quyết 0349024444
183 19 Thịt trâu sấy Hòa Uyên 3 sao Hộ KD Lý Thị Uyên Thôn Yên Thành, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn Lý Thị Uyên 0978649799
184 20 Thịt lợn sấy Hòa Uyên 3 sao
185 21 Cam lòng vàng Tam Tiến 3 sao Hộ KD Nguyễn Trường Tam Thôn Én 1, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn Nguyễn Trường Tam 0977726348
IX HUYỆN SI MA CAI          
186 1 Quả lê Si Ma Cai 3 sao HTX Mản Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Vũ Thị Nhung 0856686828
187 2 Mận Tả Van Si Ma Cai 3 sao
188 3 Trứng vịt Sín Chéng 3 sao HTX Nông nghiệp và Thương mại Si Ma Cai Thôn Đội 3, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai Vương Diệu Linh 0987776646
189 4 Lạc đỏ Nàn Sín 3 sao HTX NLN-TM-DV dược liệu Nàn Sín Thôn Nàn Sín, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai Ngải Thị Cú 0974744329
190 5 Thịt lợn đen hun khói Nàn Sín 3 sao
191 6 Thịt trâu sấy Nàn Sín 3 sao
192 7 Thịt vịt Sín Chéng 3 sao Hộ KD Giàng Thị Dí Thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai Giàng Thị Dí 0327590760
193 8 Đỗ tương xanh Thào Chư Phìn 3 sao Hộ KD Sùng Thị Mỷ Thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai Sùng Thị Mỷ 0362265075
194 9 Đỗ tương xanh rang muối Thào Chư Phìn 3 sao
195 10 Quả chuối hột sấy khô Bản Mế 3 sao HTX NN-TM và DV Hải Châm Thôn Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai Lùng Văn Hải 0914023116
196 11 Cuống lá quế sấy khô Bản Mế 3 sao
    TỔNG SỐ 196        
      10 Sản phẩm 4 sao      
    186 Sản phẩm 3 sao (02 sp tiềm năng 4 sao)      

 

 

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng