V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ (16-01-2024)

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 


Số:  91 /SCT-TM

V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


             Lào Cai, ngày   14  tháng  01  năm 2024

 

                   Kính gửi:

 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai;

- Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai;

- Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

         

           Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 48/SCT-QLTM                           ngày 11/01/2024 của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết và và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOPcủa tỉnh Phú Thọ.

          Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai: Tuyên truyền rộng rãi và làm đầu mối thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin sản phẩm các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ đến các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cập nhật thông tin lên Sàn thương mại điện tử tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ để phối hợp giải quyết.

    Đầu mối liên hệ trực tiếp: Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103 852 386; Email: pthuong mai@gmail.com./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ;

- GĐ, PGĐTưởng;

- Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TMNga.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                           Đã ký

 

 

                   Nguyễn Huy Tưởng                 

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐÃ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG NĂM 2023   
                       
STT Tên cơ sở sản xuất/địa chỉ Người liện hệ/Điện thoại Sản phẩm đã đánh giá, phân hạng Sản phẩm được phê duyệt Quy mô sx/Sản lượng/ giá trị HH/năm  DN HTX Hộ Thị trường tiêu thụ đại lý cửa hàng Siêu thị
I. TP VIỆT TRÌ (6 SẢN PHẨM: 5 chủ thể; 2 DN,  3hộ )     3* 4*            
1 Công ty Cổ phần thảo Dược Thiên Hương, Tổ 7, khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu Phan Hùng /0966637580 Đông trùng hạ thảo Hương Phúc X   470 tấn/15 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
2 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và nhân lực ECO, Tổ 33, khu 12, Phường Thanh Miếu Nguyễn Thanh Vân /02103862997 Nấm đông trùng hạ thảo ECO X   500Kg/1,5 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
3 Hộ Kinh doanh mật ong An Phượng, Xã Phượng Lâu Nguyễn Văn Nhất/0376870476 Mật ong An Phượng X   1,320 lít/396 trệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
4 Hộ Kinh doanh cơ sở sản xuất thịt chua Bảo Vinh, Xã Hy Cương Triệu Văn Trí/0982621664 Thịt chua Bảo Vinh FOODS X   40,000 hộp/1,75 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
5 Hộ Kinh doanh cơ sở sản xuất thịt chua Bảo Vinh, Xã Hy Cương như trên Thịt chua ống nứa X   12,000 hộp/0,6 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
6 Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Ninh, Xã Hùng Lô Nguyễn Văn Ninh/0364144572 Bánh chưng Ninh Hằng X   45,000 chiếc/1,8 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
II. TX PHÚ THỌ (3 SẢN PHẨM, 3 chủ thể: 3 HTX)                    
7 Hợp tác xã sản xuất bún bánh Hà Thạch/khu Ngọc Tháp xã Hà Thạch Nguyễn Danh Hiệu/0987346123 Bánh tai Hà Thạch X   200m2//50 tấn/1,5 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
8 Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh/ khu 10 xã Phú Hộ Nguyễn Hữu Hồng/0971396088 Chè xanh Phú Hộ hảo hạng X   0,5 ha/2 tấn/400tr   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
9 Hợp tác xã nông nghiệp Trường Thịnh/ khu Phú Lợi phường Phong Châu Vũ Xuân Phượng/0976066833 Cà chua Trường Thịnh X   3,5ha/15 tấn/300 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
III. HUYỆN TÂN SƠN (5 SẢN PHẨM, 5 chủ thể: 2 HTX, 3 hộ)                    
10 HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài, Khu Đồng Cả, xã Xuân Đài Hà Văn Tâm/0989808222 Chè sương sớm Xuân Sơn X   3,300 hộp 200gx2 hộp/498 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
11 HTX cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt, Khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn Đặng Quang Tiệp/0917300796 Quýt Thái Mường Kịt X   20,000 kg/760 triệu   1   cửa hàng hoa quả sạch Diệu Hương Việt Trì, Fcuits Siệu thị Hà Nội
12 Cơ sở sản xuất rượu Phùng Văn Cường, khu 8, xã Tân Phú Phùng Văn Cường/0978912246 Rượu ngô Tân Sơn X   15,000 lít/380 triệu, bình sành     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
13 Cơ sở sản xuất Hà Minh Thắng, khu Giác Ba, xã Thu Cúc  Hà Minh Thắng/0865121889 Rượu Thắng Giáp Tân Sơn X   3,500 lít/87,500,000     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
14 Cơ sở sản xuất Trần Văn Dũngxã Văn Luông Trần Văn Dũng/0867755988 Gà ủ muối Tân Sơn X   30,000 con/4,5 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
IV. HUYỆN HẠ HÒA  (7 SẢN PHẨM, 5 chủ thể: 1 DN, 2 HTX, 2 hộ)                    
15 Hộ kinh doanh Thái Duy Phương, Khu 4, Yên Kỳ, Hạ Hoà 0984551367 Cam Duy Phương X   4ha/80 tấn/2,4 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
16 Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Biển Xanh, khu 3, xã Vĩnh Chân Hà Văn Tú/0933119192 Đu đủ Biển Xanh X   2ha/225 tấn/2,25 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
17 Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Biển Xanh như trên Dưa lê Hàn Quốc Biển Xanh X   1ha/40 tấn/1, 2 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
18 HTX Nông nghiệp và DVTH Chiến Tú, Khu 7, xã Hiền Lương Lăng Thị Minh Tú/0356255070 Bánh sắn Chiến Tú 8386 X   1 triệu chiếc/5tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
19 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Linh/ Khu 8, TT Hạ Hoà 0333510001 Bánh nướng Trung thu Tùng Linh X   72 nghìn chiếc/2,88 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
20 HTX Thủy sản và DVNN Vô Tranh, khu 10, xã Vô Tranh Nguyễn Hữu Tuấn/0976933323 Cá Tầm Vô Tranh X   20 tấn/5 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
21 HTX Thủy sản và DVNN Vô Tranh, khu 10 xã Vô Tranh như trên Cá Tầm Vô Tranh X   20 tấn/5,25 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
V. HUYỆN THANH SƠN (11 SẢN PHẨM, 7 chủ thể: 3 DN, 3HTX, 1 Hộ  )                    
22 Hợp tác xã Nông lâm Tất Thắng, khu 8 xã Tất Thắng Đinh Thị Thạo/0382696036 Nho Tuấn Thạo X   3,000 cây/18,000kg/2,7 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
23 HTX DVNN xã Cự Thắng, khu 8 xã Cự Thắng huyện Thanh Sơn Ngô Văn Chỉnh/0382359134 Mì gạo Cự Thắng X   22,000 kg/2,3 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
24 Công ty TNHH ẩm thực và TM Anh Xuân, Thị trấn Thanh Sơn Lê Anh Xuân/0966827666 Thịt chua Đất tổ X   155,700 hộp 250g/ 4,2 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
25 Công ty cổ phần SX và TM Trường Foods, Thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Thu Hoa GĐ/02372308666 Thịt chua Con cui vị Tỏi ớt   X 30 tấn 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh Vinmart
26 Công ty cổ phần SX và TM Trường Foods, Thị trấn Thanh Sơn như trên Thịt chua Heo ăn chay   X 30 tấn 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh Vinmart
27 Công ty TNHH CB thực phẩm Hongchifoods Nguyễn Thị Hồng GĐ/0962785666 Thịt chua Bì giòn - Hongchifoods   X 50,000 hộp 250g/1,4 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh Go!
28 Hợp tác xã Thịt chua Thanh Sơn – Phú Thọ Đinh Quốc Bình GĐ/ 0974701180 Thịt chua ống nứa   X 100,000 ống   1   Hà Nội, Vĩnh Phúc Hoà Bình, Thái bình  
29 Hộ kinh doanh thịt chua Điệp Đào phố ba Mỏ TT Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng Đào/ 02103873889 Thịt chua truyền thống   X 100,000 hộp/3 tỷ     1 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
30 Hộ kinh doanh thịt chua Điệp Đào như trên Thịt chua ống nứa   X 100,000 ống/ 5 tỷ     1 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
VI. HUYỆN THANH THỦY (6 SẢN PHẨM: 2DN, 1HTX, 3 Hộ )                    
31 Hộ kinh doanh Lê Huy Quân, khu 18 xã Hoàng Xá 0365308442 Mỳ gạo Quân Lịch X   55,000 kg/1,3 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
32 Công ty TNHH BamBamBoo, khu 1, thị trấn Thanh Thuỷ Vũ Anh Văn/0963708869 Hộp đựng bút để bàn bambamboo X   20,000 hộp 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
33 Hộ kinh doanh Bùi Đức Thắng, khu 12 xã Đồng Trung 0985791856 Nấm mộc nhĩ Đoan Thượng X   20.000 kg/3 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
34 Hộ kinh doanh Cao Thị Dung, khu 1, xã Tân Phương 0942842686 Bột gạo lứt nảy mầm Tâm Bảo X   3,000 kg/360 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
35 HTX dịch vụ NN xã Đoan Hạ, khu 3, xã Đoan Hạ 0979947103 Gạo ST25 Đoan Hạ X   192 tấn/4,8 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
36 Công ty TNHH Maika Food, khu 3 xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Hương/0982124014 Trà Sencha gạo lứt   X 20,000 hộp/1,5 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
VII. HUYỆN LÂM THAO (6 SẢN PHẨM: 1 DN, 5HTX/THT)                    
37 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Thạch Sơn, khu 1, xã Thạch Sơn Hoàng Công Trúc/ 0968266188 Bánh bột lọc Thạch Sơn X   50,000 hộp/1 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
38 Công ty trách nhiệm hữu hạn Làng Dòng, khu 6, xã Xuân Lũng Lê Thị Bích Hồng/0966566661 Bánh Chưng Làng Dòng X   17,000 chiếc/782 triệu 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
39 Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ, khu Thuỳ Nhật, thị trấn Lâm Thao Phan Văn Lý/0978535027 Hành xanh Lâm Thao X   3 ha/200 tấn/5 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
40 Tổ hợp tác sản xuất chuối xã Xuân Huy, khu 3, xã Xuân Huy Hà Văn Lưu/0336077423 Chuối tây Xuân Huy X   20 ha/300 tấn/1,8 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
41 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, khu 13, xã Bản Nguyên Hán Quang Vinh/0988036061 Chuối tiêu Bản Nguyên X   6 ha/120 tấn/3 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
42 Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi, khu 4 xã Tứ Xã Hán Văn Thống/0833231111 Trà lá sen Hồng Sâm X   60,000 hộp/7,2 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
VIII. HUYỆN ĐOAN HÙNG (17 SẢN PHẨM: 2 DN, 7HTX, 6 HỘ)                    
43 HTX mì gạo Vụ Quang, xã Vụ Quang Nguyễn Văn Cảnh/ 0366901566 Mỳ gạo Vụ Quang X   100,000 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
44 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quý 0369537555 Bánh gai Minh Phú X   800,000 chiếc     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
45 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Huân, xã Sóc Đăng 0977012316 Mật ong Sóc Đăng X   2000 lít     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
46 Hộ kinh doanh Dương Thế Chiển, xã Ca Đình Dương Thế Chiển/0985969290 Mật ong Chiển Nga X   1,000 lít     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
47 Công ty TNHH sản xuất và chế biến hương vị hoa quả Việt, xã Minh Tiến Nguyễn Thị Thuý An/0979912644 Rượu mít Dung Thủy X   73,000 chai 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
48 Công ty TNHH sản xuất và chế biến hương vị hoa quả Việt như trên Rượu nhãn Dung Thủy X   73,000 chai 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
49 Công ty TNHH sản xuất và chế biến hương vị hoa quả Việt như trên Rượu dứa Dung Thủy X   73,000 chai 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
50 Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Bưởi Minh Lương, xã Minh Lương Nguyễn Văn Luyện/ 985420182 Bưởi Minh Lương X   750 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
51 Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Bưởi Phúc Lai xã Phúc Lai Trần Thị Kim Thanh/0354281603 Bưởi Phúc Lai X   350 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
52 Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Bưởi Vân Du xã Vân Du Vũ Hồng Thực/0399650647 Bưởi Vân Du X   400 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
53 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bằng Doãn xã Bằng Doãn Vũ Tiến Lực/0984968195 Bưởi Bằng Doãn X   400 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
54 Hợp tác xã bưởi Huyền Thoại Phú Lâm, xã Phú Lâm Nguyễn Văn Thoại/0975634175 Bưởi Phú Lâm X   800 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
55 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quyết 0988517172 Mứt vỏ bưởi Hà Quyết X   50,000 hộp     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
56 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hanh 0948429115 Nấm rơm Chân Mộng X   70 tấn     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
57 HTX bưởi và dịch vụ tổng hợp Hùng Xuyên, xã Hùng Xuyên Nguyễn Hải Đô/0985412008 Gạo nếp khoái đen Hùng Xuyên X   30 tấn   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
58 Công ty TNHH Gia Nguyễn Miền Bắc, xã Ngọc Quan  Lại Thị Lan/0982122446 Trứng chim cút Gia Nguyễn Miền Bắc X   8,100,000 quả 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
59 Hộ kinh doanh Phạm Kim Kế, xã Tiêu Sơn 0987476260  Mành tre Tiêu Sơn X   30,000 m2     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
IX. HUYỆN CẨM KHÊ (15 SẢN PHẨM: 1 DN, 4HTX, 7 Hộ  )                  
60 HTX Nông thương Đất Tổ, khu Thượng Cát, xã Hùng Việt Phạm Xuân Hiếu/0983810255 Bánh chưng Đậu đỏ X   15,000 chiếc x 60,000 đông/ 900 triệu   1   15 Đại lý Hà Nội, phát triển thị trường 120-250 điểm bán hướng tới xuất khẩu  
61 Cơ sở SX Phước Duyên, Khu cây Lụ, xã Phượng Vĩ Dương Văn Phước/0977631316 Nem chua Phước Duyên X   900,000 cái/1,8 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
62 Hộ KD Hà Thị Thanh Bình, khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê Hà Thị Thanh Bình/0898725568 Bánh sắn Sơn Bình nhân chay X   5,300 gói/102 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
63 Hộ KD Hà Thị Thanh Bình như trên Bánh sắn Sơn Bình nhân thịt X   5,300 gói/102 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
64 Công ty  TNHH MTV Tập đoàn Sơn Bình/Khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê Nguyễn Hải Hồng/0915773568 Trà vối Sơn Bình X   2,320 gói/162,4 triệu 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
65 Công ty  TNHH MTV Tập đoàn Sơn Bình như trên Trà SK Sơn Bình X   2,700/122,8 triệu 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
66 Hộ KD Trần Ngọc Khung Trần Ngọc Khung/0986047350 Tương nếp Làng Đình X   3,2 tấn/5,000 hộp/200 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
67 Hộ KD Nguyễn Văn Đồng, xóm Cảnh 2, xã Sơn tình Nguyễn Văn Đồng/0339014998 Bánh nướng Linh Trang X   22,000 cầu (01 cầu 5 chiếc)/220 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
68 Hộ KD Trần Thị Hằng, Khu Tranh Ngô, xã Tam Sơn Trần Thị Hằng/00336792878 Tương nếp Bà Hằng X   1,280 kg/64 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
69 Hộ KD Đoàn Ngọc Quang, xã Minh Tân Đoàn Ngọc Quang/0962269057 Mỳ gạo Minh Tân X   50,000 kg/1,2 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
70 HTX nông nghiệp xã Hùng Việt/Khu Thạch Đê, xã Hùng Việt Phùng Tuấn Long/0912938484 Mỳ gạo Thạch Đê X   27 tấn/621 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
71 Cơ sở SX đông trùng hạ thảo Phúc Linh, xã Phú Khê Phạm Văn Phúc/0974856031 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Phúc linh X   300 kg/144 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
72 HTX nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm Phú Thọ, Khu Trung Thuận 2, xã Yên Tập Hoàng Trung Thắng/0974831848 Rượu gạo Thanh Lâm X   2,000 lít/40 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
73 HTX nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm Phú Thọ, Khu Trung Thuận 2, xã Yên Tập như trên Trà hoa đu đủ đực- xạ đen tía Thanh Lâm X   6,000 hộp/420 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
7 HTX nón lá Sai Nga, thị trấn Cẩm Khê Phạm Thị Tuyền/0985320082 Nón lá Sai Nga   X 25,000 chiếc/1,5 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
X. HUYỆN THANH BA (4 SẢN PHẨM: 1 DN, 2 HTX, 1 Hộ )                    
75 Hộ kinh doanh Bùi Văn Hà, khu 2, xã Đồng Xuân 0983816645 Rượu gạo Nguyên hương 19 X   21,000 lít/1 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
76 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Thành, khu 8, xã Đông Thành Vi Văn Giao/0979977670 Dầu lạc Đông Thành X   20,000 lít/2 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
77 Hợp tác xã rau an toàn Hoàng Cương/khu 2, xã Hoàng Cương Vũ Thị Hồng/0379616271 Rau sắn chua Hoàng Cương X   2 ha/9 tấn/450 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
78 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT, Xã Vân Lĩnh Lê Thị Hồng Phương/0989138822 Chè túi lọc búp tím Thanh Ba   X 17 ha/800 tấn/39 tỷ 1     5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
XI. HUYỆN PHÙ NINH (14 SẢN PHẨM: 2 DN, 4 HTX 6 Hộ )                    
79 Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Sơn, khu 6, Thị trấn Phong Châu Nguyễn Thái Sơn/0868833299 Bánh sắn Phong Châu X   10,000 hộp/200 triệu đồng     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
80 Hộ kinh doanh Vũ Quốc tế, Khu 7, xã Phú Lộc Vũ Quốc Tế/0971892555 Rượu hoa vàng Đất Tổ X   36,000 lít/1,2 tỷ     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
81 Công ty cổ phẩn dược liệu Việt Nam, Xã Phù Ninh Vũ Thành Trung/0913358358 Thực phẩm bảo vệ chức năng ROTUNCITI X   25,000 hộp /1,3 tỷ 1     các nhà thuốc, trung tâm y tế, bệnh viện  
82 Công ty cổ phẩn dược liệu Việt Nam, Xã Phù Ninh như trên Thực phẩm bảo vệ chức năng INSU VIETMEC   X 25,000 hộp /1,3 tỷ 1     như trên  
83 Công ty TNHH chè Đức Tỵ, Khu 9, xã Xã Tiên Phú Dương Thị Tỵ GĐ/0913399714 Chè xanh đặc biệt Đức Tỵ   X 5 ha/80 tấn/34 tỷ 1     CH tại Đại học Hùng Vương, đại lý Hương Anh Cầu Giấy, Hiệp hội chè Việt Nam, đại lý Đà Nẵng, tỉnh Đắc Lắc  
84 HTX DVNN xã Gia Thanh, khu 6 xã Gia Thanh Hán Công Khanh/      0987450568 Nón lá Gia thanh X   25,000 chiếc/1,5 tỷ   1   các chợ, đại lý trong và ngoài tỉnh  
85 HTX DVNN xã Gia Thanh như trên Nón lá kỹ nghệ Gia Thanh X   25,000 chiếc/1,5 tỷ   1   như trên  
86 HTX DVNN xã Trị Quận Hoàng Văn Tấn/0974449205 Mì gạo làng Vai Trị Quận X   4,200 hộp 1kg/210 triệu   1   các đại lý trong và ngoài tỉnh  
87 Hộ kinh doanh Nguyễn văn Sơn, khu 4, xã Bảo Thanh Nguyễn Văn Sơn/0332226574 Bánh chưng Đồng Cò X   11,000 chiếc/330 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
88 HTX DVNN Phú Nham, khu 2B xã Phú Nham Đỗ Văn Kết/0984129386 Mật ong Hương ngàn Phú Nham X   10,000 hộp/2 tỷ   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
89 HTX dược liệu Mộc Quy Hương, Số nhà 255, tổ 1, khu 4 - Thị trấn Phong Châu  Lê Trung Hiếu/0373205740 Thạch cao lá X   2,500 kg/180 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
90 Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Phương , khu 5, xã Phù Ninh Nguyễn Duy Phương/ 0978608500 Nấm bào ngư xám Phù Ninh X   22,000 túi 500g/660 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
91 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Chang, khu 5, xã Liên Hoa 0989502357 Bưởi Tam hồng Liên Hoa X   1 ha/10,000 kg; một quả từ 1,5-1,8kg     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
92 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quỳnh, khu 4 xã Hạ Giáp 0978187428 Trứng gà đen Hạ Giáp X   50,000 quả/250 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
XII. HUYỆN TAM NÔNG  (7 SẢN PHẨM: 5 HTX, 2 Hộ)                    
93 Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Trí 0976715497 Trứng gà Ninh Điệp X   56,000 quả/168 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
94 HTX DV Thủy Lợi Thọ Văn, xã Thọ Văn Nguyễn Quang Thuần/0379059118 Trứng gà Ninh Điệp X   1,200 lít/204 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
95 Hộ kinh doanh Minh Quân, khu 8, xã Tề Lễ Phan Ánh Tuyết/0978635969 Rượu ngô Minh Quân X   28,800 lít/864 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
96 HTX DV Thủy Lợi Quang Húc, Khu 4, xã Quang Húc Nguyễn Hữu Duyên/0989330299 Mật ong hoa nhãn Tân Loan X   1,020 lít/225 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
97 Hộ Kinh doanh Nguyễn Việt Hà, khu 18, xã Bắc Sơn Nguyễn Việt Hà/0989492678 Chuối tây thái Việt Hà X   60,000 kg/420 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
98 HTX sx công nghệ cao BIOGold xã Thanh Uyên, Khu 7, xã Thanh Uyên Phạm Văn Hưng/0968988113 Đông trùng hạ thảo cà gai leo X   4,000 hộp/320 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
99 HTX chăn nuôi gà Lam Sơn, khu 13 xã Lam Sơn Phùng Cao Sơn/0912217181 Gà  đồi Lam Sơn X   5,500 kg/412 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
XIII. HUYỆN YÊN LẬP (10 SẢN PHẨM: 3HTX/THT, 6 Hộ )                    
100 Hợp tác xã nông  nghiệp tổng hợp Tân Phát, xã Đồng Thịnh Dương Thị Tuyết/0352394160 Thanh long ruột đỏ Đồng Thịnh X   8,000 kg/240 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
101 Hợp tác xã Nông nghiệp, chế biến nông sản và Ứng dụng y học cổ truyền Mỹ Lương, xã Mỹ Nương Đinh Anh Bình/0388286850 Rượu Mỹ nương tửu  X   50,000 lít   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
102 Hộ kinh doanh Đinh Thị Sen, khu Đức Xuân, xã Minh Hoà Đinh Thị Sen/0338042244 Bánh nẳng Phục Cổ Minh Hòa X   6000 kg/300 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
103 Tổ hợp tác sản xuất chè xanh Lương Sơn, Khu Đá Trắng xã Lương Sơn Đặng Thị Bình/0977252280 Chè xanh Lương Sơn X   6,200 kg/930 triệu   1   5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
104 Hộ kinh doanh Khúc Văn Đạt, khu 6, xã Mỹ Lung 0975545571 Thịt chua Xứ Mường X   14,400 hộp/460 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
105 Hộ kinh doanh Khúc Văn Đạt, khu 6, xã Mỹ Lung như trên Thit thính Xứ Mường X   600 gói/78 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
106 Hộ kinh doanh Đinh Thị Xuân, khu 5, xã Mỹ Lung Đinh Thị Xuân/0977141764 Rượu đòng nếp Gà gáy X   800 chai 500ml/96 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
107 Hộ kinh doanhVũ Đình Tùng, xã Hưng Long Vũ Đình Tùng/0975026123 Rượu Tùng Chúc Hưng Long X   600 chai/42 triệu     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
108 Hộ kinh doanh Hà Trọng Khương, thị trấn Yên Lập Hà Trọng Khương/0362535888 Nước uống tinh khiết Hùng Vương X   400 nghìn lít     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
109 Hộ kinh doanh Hoàng Xuân Trường, Khu Đức Xuân xã Minh Hoà Hoàng Xuân Trường/0355053419 Nước uống tinh khiết Lòng Chảo X   400 nghìn chai/400 triệu đồng     1 5 Đại lý trong và ngoài tỉnh  
  TỔNG sản phẩm     98 11   21 43 45 109  
  TỔNG  DN/HTX THT           15 40 41 96  

 

 SẢN PHẨM OCOP TỪ 2020- 2022 VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI 2023 TỈNH PHÚ THỌ   
                 
  Chủ thể sản xuất/ Địa chỉ Chủ cơ sở/DN Sản phẩm Hạng 3 sao Hạng 4 sao Sản lượng Năm công nhận Ghi chú
  I. TP VIỆT TRÌ 8 chủ thể = 11 SP            
1 Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô, Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì Cao Đăng Duy GĐ/(0984,057,684) Mì gạo sạch sinh ra từ làng   1 900 tấn 2020 ĐGL 2023
2 Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô, Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì như trên Mì gạo Hùng Lô loại đặc biệt   1 20 tấn 2020 ĐGL 2023
3 Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô, Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì như trên Mì phở Hùng Lô loại đặc biệt   1 50 tấn 2021  
4 Công ty cổ phẩn giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Phường Vân Phú, TP. Việt Trì Nguyễn Thị Tâm
'(0913.282.306)
Dưa lưới Nhật   1 60.000 quả 2021  
5 Công ty TNHH Sông Lô Xanh, Xã Sông Lô, TP Việt Trì Đặng Văn Dũng
'(0914.774.182)
Dưa leo Nhật Kichi 207 - Sông Lô 1   500 kg 2022  
6 Hộ kinh doanh Mật ong Hoa nhãn Trưng Vương, Xã Trưng Vương, TP Việt Trì Nguyễn Văn Tám
'(0912.786.090)
Mật ong hoa nhãn Trưng Vương 1   1.000 lít 2022  
7 Hộ kinh doanh Mật ong Gia Ninh, Xã Thanh Đình, TP Việt Trì Trần Đăng Sơn
'(0377.294.568)
Mật ong Gia Ninh – Thanh Đình 1   800 lít 2022  
8 Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Hùng Lô, Xã Hùng Lô Nguyễn Đức Thìn
'(0913.282.990)
Du lịch cộng đồng Hùng Lô 1     2022  
9 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Tuyết Lan, Xã Hùng Lô Nguyễn Thị Tuyết Lan
'(0914.654.688)
Mì dinh dưỡng vị rau ngót Tuyết Lan 1   129,6 tấn 2022  
10 Hộ kinh doanh Đông trùng hạ thảo Nam Dương Phú Thọ, Phường Vân Phú, TP Việt Trì Phạm Văn Tuấn
'(0972.096.399)
Đông trùng hạ thảo Nam Dương 1   45 kg 2022  
   II. TX PHÚ THỌ  5 chủ thể = 8 SP            
1 Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ  Nguyễn Hữu Hồng Chè xanh đặc sản Phú Hộ   1 30 tấn 2021  
2 Chè xanh thơm Phú Hộ   1 20.000 hộp 2022  
3 Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ Nguyễn Hữu Hồng
'(0971.396.088)
Chè xanh Phú Hộ 1   80 tấn 2021  
4 Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Anh Minh, xã Hà Thạch Nguyễn Thị Uyên
'(0982.100.490)
Khô gà cay 1   72 tấn 2021  
5 Bánh nướng nhân đậu xanh 1   1,3 tấn 2021  
6 Cơm cháy chà bông Anh Minh 1   3,6 tấn 2022  
7 HTX dịch vụ và sản xuất rau an toàn Phú Lợi, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ Nguyễn Thị Thu Hương
'(0982.623.910)
Cà chua - Phong Châu 1   1 tấn 2022  
8 HTX Nông nghiệp Trường Thịnh, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ Vũ Xuân Phượng
'(0976.066.833)
Cải ngọt - Trường Thịnh 1   2,5 tấn 2022  
  III. HUYỆN TÂN SƠN  7 chủ thể = 11 SP            
1 Hợp tác xã sản xuất chè an toàn Long Cốc, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn Phạm Thị Hạnh
(0965,938,236)
Chè/trà (Đinh đặc sản, Đinh Bát Tiên)   1 1 tấn 2021  
2 Cơ sở sản xuất Thành Thảo, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn Đào Ngọc Chiếm
'(0348.458.666)
Rượu ngô Xuân Sơn (bình sành 750ml) 1   10.000 lít 2021  
3 Rượu ngô Xuân Sơn men lá 1   15.000 lít 2022  
4 Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn, xã Văn Luông Đặng Đức Nam
'(0978.366.921)
Đặc sản trà xanh Tân Sơn 1   1,5 tấn 2021  
5 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Mường Cúc, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn Hà Văn Sao
'(0838.355.589)
Đặc sản rượu ngô Mường Cúc (chai 500ml) 1   7.000 lít 2021  
6 Chè an toàn Nàng Cúc (loại 200g) 1   1,5 tấn 2021  
7 HTX sản xuất chè an toàn xã Long Cốc, Xã Long Cốc, huyện Tân Sơn Phạm Thị Hạnh
'(0965.938.236)
Chè Shan Tuyết - Long Cốc 1   1,5 tấn 2022  
8 Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Xuân Sơn, Xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn Hà Văn Quỳnh
'(0344.640.336)
Du lịch cộng đồng Xuân Sơn 1     2022  
9 HTX nông lâm nghiệp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn Đinh Trọng Tâm
'(0393.149.848)
Mật ong hoa rừng Mỹ Thuận 1   21.000 lít 2022  
10 Hộ SXKD Nguyễn Văn Kính, Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn Nguyễn Văn Kính
'(0352.685.575)
Chè Kính Nữ Hoàng Văn 1   3 tấn 2022  
  IV. HUYỆN HẠ HÒA  5 chủ thể= 11 SP            
1 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Biển Xanh, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa Hà Văn Tú Dưa lê Biển Xanh   1 25 tấn 2021  
2 Dưa lưới Biển Xanh   1 30 tấn 2021  
3 Chuối tây Biển Xanh   1 27 tấn 2021  
4 HTX nông nghiệp sản xuất và chế biến chè Yên kỳ, Xã Yên Kỳ Nguyễn Văn Phúc
(0388 343 312)
Đặc sản chè xanh Yên Kỳ 1   1,5 tấn 2020 ĐGL 2023
5 Tổ hợp tác Ong Đoàn Kết, Xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa Nguyễn Văn Kỷ
(0987 343 651)
Mật ong Hương ngàn Đất Tổ 1   850 lít 2020 ĐGL 2023
6 Công ty TNHH XNK nông lâm sản Trường Đạt,  Xã Tứ Hiệp Lương Xuân Thành
(0333.388.862)
Măng trúc tự nhiên Trường Đạt (loại 200g) 1   100 tấn 2020 ĐGL 2023
7 HTX xây dựng và dịch vụ vận tải nông nghiệp Duy Khánh, Xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa Phạm Văn Đồng
(0888.198.818)
Bí xanh Văn Lang 1   300 tấn 2022  
8 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Biển Xanh, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa Hà Văn Tú
(0933.119.192)
Dưa leo Biển Xanh - Vĩnh  Chân 1   23 tấn 2022  
9 Bí Vua Biển Xanh - Vĩnh Chân 1   30 tấn 2022  
  HUYỆN THANH SƠN   9 chủ thể= 19 SP             
1 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Nguyễn Thị Thu Hoa
(0968.875.666)
Thịt chua Trường Foods vị truyền thống   1 80 tấn 2020 ĐGL 2023
2 Thịt chua ống nứa Trường Foods   1 30 tấn 2020 ĐGL 2023
3 Thịt chua sạch Trường Foods vị tỏi ớt   1 100 tấn 2021  
4 Thịt muối Trường Foods   1 15 tấn 2021  
5 Nem sợi sạch Trường Foods   1 20 tấn 2021  
6 Cá thính Trường Foods   1 10 tấn 2022  
7 Công ty TNHH CB thực phẩm Hongchi Foods, TT Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng
'(0962.785.666)
Nem sợi Hongchi Foods   1 10.000 SP 2022  
8 Nhóm sản phẩm thịt chua (ống nứa, tỏi ớt) Hongchi Foods   1 102.000 hộp 2022  
9 Hợp tác xã chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng Đinh Mạnh Cường
'(0984.977.084)
Chè xanh Cẩm Mỹ - loại chè móc câu đặc biệt (hộp 100g)   1 1,2 tấn 2022  
10 Chè xanh thơm Kim Tuyên   1 3.000 hộp 2022  
11 Hộ kinh doanh thịt chua Điệp Đào, Thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng Đào
(0982.873.889)
Thịt chua Điệp Đào (ống nứa 250g) 1   5,5 tấn 2021  
12 Thịt chua Điệp Đào (hộp nhựa 200g) 1   5,5 tấn 2021  
13 Cơ sở sản xuất thịt chua Duy Lợi, Thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Lợi
(0975.439.666)
Thịt chua Duy Lợi (ống nứa 250g) 1   5,5 tấn 2021  
14 Thịt chua Duy Lợi (hộp nhựa 250g) 1   5,5 tấn 2021  
15 Cơ sở sản xuất thịt chua Liên Phượng, Thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Phượng
(0987.448.726)
Thịt chua Liên Phượng (hộp 250g) 1   6 tấn 2021  
16 Hợp tác xã chè Thành Nam, Thị trấn Thanh Sơn Dương Thị Duyên
(036.9136.368)
Chè tôm nõn Thành Nam chất lượng cao (hộp 200g) 1   24 tấn 2021  
17 Chè hoa nhài Thành Nam chất lượng cao (hộp 200g) 1   22 tấn 2021  
  VI. HUYỆN THANH THỦY  6 chủ thể= 11 SP             
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Maika Food, xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Hương
'(0982.124.014)
Trà Matcha Maika (hộp 200g)   1 400 hộp 2021  
2 Trà Matcha sữa (hộp 10 gói nhỏ)   1 700 hộp 2021  
3 Trà Đinh Lăng sấy lạnh - Maika food   1 700 hộp 2022  
4 Trà xanh Sencha - Maika food   1 700 hộp 2022  
5 Trà sữa matcha Vị đào Maikafood   1 10.000 hộp 2022  
6 Chuối sấy lạnh Maikafood   1 10.000 hộp 2022  
7 Công ty TNHH Bambamboo,  TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy Vũ Văn Anh
(0963.708.869)
Bộ nhà tắm khách sạn Bambamboo 1   5.000 SP 2022  
8 Hộ kinh doanh Lê Đình Thưởng, Xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy Lê Đình Thưởng
(0967.546.599)
Đông trùng Hạ thảo Anh Minh – Đồng Trung 1   25 kg 2022  
9 HTX nuôi ong Thanh Thủy, Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy Lê Đình Thanh
(0983.215.324)
Mật ong rừng Thanh Thủy 1   1.000 lít 2022  
10 Hộ SXKD Nguyễn Thị Anh, Xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy Nguyễn Thị Anh
(0389.958.208)
Trà gạo lứt đỗ đen hoa cỏ Bảo Yên 1   1.200 hộp 2022  
11 Hợp tác xã tương Làng Bợ, Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy Trần Thị Phượng
(0979.004.627)
Đặc sản tương làng Bợ   1 4,000 lít 2020 Nâng  3 lên 4 sao 2023
  VII. HUYỆN LÂM THAO  6 chủ thể= 15 SP             
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Lúa, xã Cao Xá Cao Trung Thông
'(0913.907.177)
Nước cốt tương Holusa   1 3.000 lít 2021  
2 Tương cổ Đất tổ Holusa   1 3.000 lít 2021  
3 Hợp tác xã sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao Nguyễn Văn Nghĩa (0981.106.632) Rau Cần Tây Tứ Xã 1   30 tấn 2021  
4 Nhóm rau (Rau Mồng tơi  Tứ Xã; Rau Cải bó xôi Tứ Xã) 1   150 tấn 2021  
5 Hợp tác xã Thực phẩm xanh, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao Đào Thị Thu Trang
(0911.344.888)
Mì  rau ngót 1   4,5 tấn 2021  
6 Mì hoa thiên lý 1   4,5 tấn 2021  
7 Mì bí đỏ 1   4,5 tấn 2021  
8 Mì nghệ 1   4,5 tấn 2021  
9 Mì cải bó xôi 1   4,5 tấn 2021  
10 Mì gạo lứt - Lâm Thao 1   4,5 tấn 2022  
11 HTX dịch vụ sản xuất an toàn Vĩnh Lại, Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao Nguyễn Duy Thành
(0962.402.339)
Ổi Lê Vĩnh Lại 1   50 tấn 2022  
12 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hảo, Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao Nguyễn Văn Hảo
(0979.873.303)
Ủ ấm Sơn Vi 1   3.000 sản phẩm 2022  
13 HTX Nông nghiệp Lâm Thao, Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao Nguyễn Văn Hà
(0983.283.099)
Nho hạ đen - Lâm Thao 1   500 kg 2022  
  VIII. HUYỆN ĐOAN HÙNG  8 chủ thể= 8 SP;             
1 Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng Trần Ngọc Minh
'(0332.274.808)
Bưởi Bằng Luân   1 12.000 tấn 2021  
2 HTX sản xuất và kinh doanh Bưởi Chí Đám, Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng Đỗ Trung Kiên
'(0947.988.138)
Bưởi Sửu Chí Đám   1 350 tấn 2022  
3 Hợp tác xã Bưởi và dịch vụ tổng hợp xã Vân Đồn, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng Đào Mạnh Đạt
(0977.615.695)
Bưởi Vân Đồn - Đoan Hùng 1   500 tấn 2021  
4 Hợp tác xã Thanh Long ruột đỏ xã Yên Kiện, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng Nguyễn Văn Minh
(0386.195.814)
Thanh long ruột đỏ 1   300 tấn 2021  
5 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã Tây Cốc, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng Đỗ Văn Huân
(0387.024.580)
Chè xanh Vân Hùng 1   50 tấn 2021  
6 Hộ kinh doanh Ngô Tuấn Phong, Xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng Ngô Tuấn Phong
(0834.626.667)
Rượu men lá Phong Minh 1   1.200 lít 2022  
7 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hùng Long, Xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng Trần Khắc Bằng
(0985.785.735)
Vải chín sớm Hùng Long 1   4,5 tấn 2022  
8 Công ty TNHH Chè Đức Tuân, Xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng Nguyễn Thị Thanh
(0985.913.168)
Trà xanh Phúc Thọ 1   9 tấn 2022  
  IX. HUYỆN CẨM KHÊ 7 chủ thể= 12 SP            
1 HTX sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương Nguyễn Văn Thanh
'(0372.802.989)
Trà Đá Hen hảo hạng   1 3,3 tấn 2021  
2 HTX Tre Trúc VNS Phú Thọ, Xã Đồng Lương Phạm Thị Thanh Hân
'(0869.867.698)
Nhóm sản phẩm (Dao, thìa, dĩa, ống hút tre) - VNS Phú Thọ   1 1.000 SP 2022  
3 Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và chế biến nông sản Liên Gia Trang, xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê Phạm Hùng Tuyến
(0984.984.382)
Rau sắn muối chua Liên Gia Trang 1   18 tấn 2021  
4 Hộ kinh doanh cá thính Bà Quy, xã Yên Dưỡng Nguyễn Văn Hưng
(0975.752.010)
Rau sắn Bà Quy 1   5,2 tấn 2021  
5 Cá thính Bà Quy 1   2,7 tấn 2021  
6 Công ty cổ phần Holy_H Group, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê Lê Thị Diệp Anh
(0356.545.393)
Trà diếp cá Holy (hộp 75g) 1   5 tấn 2021  
7 Trà tía tô Holy 1   30.000 hộp 2022  
8 Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bắc Bộ, xã Chương Xá Nguyễn Thị Hằng
(0985.929.778)
Măng tây xanh Bắc Bộ 1   10 tấn 2021  
9 Trà măng tây 1   5.000 hộp 2021  
10 Bột măng tây sấy lạnh Bắc Bộ 1   1.000 hộp 2022  
11 HTX Tre Trúc VNS Phú Thọ, Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê Phạm Thị Thanh Hân
(0869.867.698)
Nhóm sản phẩm (Khay, ấm, chén, cốc, hộp trà tre) – VNS Phú Thọ 1   1.000 sản phẩm 2022  
12 HTX Nông Thương Đất tổ, Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê Phạm Xuân Hiếu
(0983.810.255)
Bánh chưng Đất Tổ 1   70.000 bánh 2022  
  X. HUYỆN THANH BA  7 chủ thể = 12 SP            
1 Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba Bùi Thị Mão
'(0983.798.386)
Chè Đinh Cao cấp   1 2,7 tấn 2021 Đạt 5 sao 2022
2 Chè Nhài Cao cấp   1 2 tấn 2021  
3 Chè xanh dặc sản Hoài Trung   1 10.000 hộp 2022  
4 HTX sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa Đỗ Xuyên, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba Nguyễn Thị Hoa
'(0399.954.766)
Khay thủ công mỹ nghệ (Khay vuông họa tiết gắn trai, Khay tròn mùa xuân nông thôn mới; Khay – biển bạc)   1 700 chiếc 2021  
5 Bình thủ công mỹ nghệ (Bình hoa - Con rồng cháu tiên; Bình hoa - Ươm mầm phát triển; Bình hoa - Trăm hoa đua nở)   1 900 chiếc 2021  
6 Mâm thủ công mỹ nghệ (Mâm Bồng; Mâm nứa chắp - Tre xanh Việt Nam)   1 350 chiếc 2021  
7 Công ty cổ phần Khoa học công nghệ và Nông nghiệp H2, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba Từ Quang Hà
(0973.383.888)
Bưởi Chum Phú Thọ 1   20.000 quả 2021  
8 HTX Chè xanh Đồng Xuân, Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba Cao Trọng Biên
(0363.640.880)
Chè xanh Đồng Xuân 1   4 tấn 2022  
9 HTX dịch vụ sản xuất rau, củ, quả Thanh Hà, Xã Thanh Hà Hà Anh Quốc
(0973.465.903)
Dưa leo 4 mùa - Thanh Hà 1   1 tấn 2022  
10 HTX sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre nứa Đỗ Xuyên, Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba Nguyễn Thị Hoa
(0399.954.766)
Bộ bình song hạc đằng vân - Đỗ Xuyên 1   2.000 sản phẩm 2022  
11 Gương tròn âm dương hòa hợp - Đỗ Xuyên 1   2.000 sản phẩm 2022  
12 Công ty TNHH đầu tư và phát triển trà UT, Xã Vân Lĩnh Lê Thị Hồng Nhung '(0989.138.822) Chè Búp tím Thanh Ba   1 2 tấn 2022 ĐGL 2023
  XI. HUYỆN PHÙ NINH               
1 Công ty TNHH Chè Đức Tỵ, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh Dương Thị Tỵ
'(02103.709.888)
Chè Oolong   1 12 tấn 2021  
2 HTX dịch vụ Nông nghiệp Gia Thanh, Xã Gia Thanh Hán Công Khanh
'(0987.450.568)
Hồng không hạt Gia Thanh   1 600 tấn 2022  
3 HTX dịch vụ Nông nghiệp Tử Đà, Xã Bình Phú Nguyễn Lương Huân
(0388.256.318)
Cá thính Tử Đà 1   500 hộp 2022  
4 HTX dịch vụ Nông nghiệp Trung Giáp, Xã Trung Giáp Vũ Đình Doãn
(0984.833.699)
Mật ong King's honey – Trung Giáp 1   1.000 lít 2022  
  HUYỆN YÊN LẬP ( 02 chủ thể 02 Sp 4* và 04 chủ thể, 06 sản phẩm) 06 chủ thể= 08 SP            
1 Hợp tác xã SX Gạo Nếp Gà Gáy Mỹ Lung & KD DVTH, Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập Khúc Ngọc Tung
'(0984.185.216)
Gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung   1 93,2 tấn 2022  
2 Công ty TNHH Phúc An House, Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập Nguyễn Thị Hà
'(0356.846.875)
Mật ong Hoa hồng Phúc An   1 813 kg 2022  
3 Hợp tác xã Bưởi Xuân Thủy, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập Nguyễn Văn Nên
(0382.481.970)
Bưởi Xuân Thủy 1   245.000 quả 2021  
4 Công ty TNHH Phúc An House, Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập Nguyễn Thị Hà
(0356.846.875)
Mật ong Phúc An 1   1.165 kg 2022  
5 Trà Hoa hồng Phúc An 1   611 kg 2022  
6 Hộ sản xuất kinh doanh Đinh Thị Xuân, Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập Đinh Thị Xuân
(0977.141.764)
Rượu nếp Gà gáy Thảo Xuân 1   1.000 lít 2022  
7 HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyên Phát, Xã Xuân Viên, huyện Yên Lập Doãn Xuân Dũng
(02103.602.999)
Đông trùng hạ thảo khô - Nguyên Phát 1   25 kg 2022  
8 Mật ong Đông trùng hạ thảo – Nguyên Phát 1   500 lọ 2022  
  XIII. HUYỆN TAM NÔNG  (05 chủ thể, 06 sản phẩm)            
1 Hợp tác xã rau củ quả sạch Mạnh Liên, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông Nguyễn Hoàng Mạnh Ổi sạch Mạnh Liên (khay 2kg) 1   30 tấn 2021  
2 (0977.369. 642) Dưa lê sạch Mạnh Liên (khay 2kg) 1   50 tấn 2021  
3 HTX dịch vụ Thủy lợi Hiền Quan, Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông Nguyễn Thị Định
(0382.919.415)
Trà thảo mộc Tầm gửi cây gạo xã Hiền Quan 1   100 kg 2022  
4 HTX Nông nghiệp Thượng Nông, Xã Dân Quyền, huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Thắng
(0982.897.557)
Cá thính Đồng Nung 1   1 tấn 2022  
5 Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao Bio Gold, Xã Thanh Uyên , huyện Tam Nông Phạm Văn Hưng
(0968.988.113)
Đông trùng Hạ thảo Bio Gold - Thanh Uyên 1   600 lọ 2022  
6 Hợp tác xã Mật ong hương rừng Trung du, Xã  Dị Nậu, huyện Tam Nông Tạ Thị Phương Bình
(0565.675.498)
Mật ong hương rừng Dị Nậu 1   3.000 lít 2022  
  TỔNG CỘNG   128 84 44      

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng