Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai hỗ trợ huyện Văn Bàn xây dựng Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP (29-02-2024)

Triển khai kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ngày 27/02/2024, Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng Kinh tế&Hạ tầng, Tài chính&Kế hoạch, Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Bàn khảo sát thực tế địa điểm dự kiến đề xuất hỗ trợ xây dựng Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Văn Bàn, tại địa chỉ số nhà 261, tổ 5 đường Quang Trung, thị trấn Khánh Yên, qua khảo sát, đánh giá, đoàn công tác thống nhất đề nghị UBND huyện Văn Bàn xem xét, đề xuất với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai hỗ trợ xây dựng Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tính đến 31/12/2023 huyện Văn Bàn có tổng số 33 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP của 16 cơ sở sản xuất, trong đó có 31 sản phẩm đạt 3 sao; 02 sản phẩm đạt 4 sao là các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương.

 Hoàng Anh

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng