Tồn kho khoảng 3.300 tấn đồng tấm cathode (07-09-2020)

Ông Đoàn Vũ Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai cho biết, vượt lên khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19, đơn vị vẫn duy trì sản xuất ổn định và hầu hết các chỉ tiêu sản xuất trong 8 tháng đều đạt cao so với kế hoạch năm.

Trong 8 tháng năm 2020, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã sản xuất được 8.633 tấn đồng tấm cathode 99,95%, đạt 69,07% kế hoạch năm; 30.439 tấn Axit H2SO4, đạt 67,64% kế hoạch; 475 kg vàng thỏi 99,9% Au, đạt 75,51% kế hoạch; 480 kg bạc thỏi 99,9% Ag, đạt 69,17% kế hoạch; 2.000 tấn thạch cao, đạt 75,42% kế hoạch.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã tác động giá thị trường, cung ứng vật tư và giá đồng kim loại giảm sâu, khiến sản phẩm đồng tấm cathode tiêu thụ chậm, tồn kho khoảng 3.300 tấn. Hiện, lượng đồng tồn kho phải tập kết, bảo quản bên ngoài kho chứa, nên chất lượng bề mặt giảm sút, phát sinh thêm chi phí ngâm rửa lại.

L.Thêm: Nguồn Báo Lào Cai

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng