Tỉnh Lào Cai công bố và tôn vinh sản phẩm CNNT tiểu biểu cấp tỉnh 2020 (03-08-2020)

Chiều 30/7, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai diễn ra buổi lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tổ chức.

 

Tới dự Lễ công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 2020 có ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Chi Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, UBND các huyện, thị xã thành phố và các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020. Đây là lần đầu tỉnh Lào Cai tổ chức bình chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu, mục đích nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường…

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố và rà soát của ngành Công Thương. Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 6.534 cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn các cơ sở tập trung chủ yếu vào 04 nhóm lĩnh vực sản xuất chính như: Chế biến nông, sản thực phẩm (1.868/6.534 cơ sở chiếm 28%), chế biến rượu (1.680/6534cơ sở chiếm 25,6%), gia công cơ khí (749/6.534 cơ sở chiếm 11,5%) và chế biến lâm sản (654/6.534 cơ sở chiếm 10%). Các lĩnh vực ngành nghề khác chỉ chiếm 29,9%. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn trở thành hàng hóa chủ yếu do các Doanh nghiệp, HTX. Hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đều có quy mô nhỏ lẻ chủ yếu ở quy mô hộ cá thể chiếm đa số 6.290/6.534 cơ sở đạt tỷ lệ 95% tổng số cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, còn lại chỉ có 5% là ở quy DN (154/6534 cơ sở đạt tỷ lệ 2,3%), HTX (90/6534 cơ sở đạt tỷ lệ 2,7%). Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn so với giá trị sản xuất công nghiệp chung trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt 0,08 phần nghìn chủ yếu tập trung vào việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và còn ở quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, manh mún, mang tính tự phát chưa có kế hoạch cũng như định hướng rõ ràng, nguồn vốn cho đầu tư sản xuất - kinh doanh còn yếu và thiếu.

Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm nay đã tiếp nhận 35 sản phẩm của 23 đơn vị đến từ các huyện, thị xã và thành phố. Qua chấm điểm, Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 10 sản phẩm để UBND tỉnh trao giấy chứng nhận và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. 10 sản phẩm gồm: Tinh bột nghệ mật ong viên hoàn; Rượu thóc Sim San; Bộ sản phẩm Ngói màu TaiMu; Miến Đao Thành Sơn; Gạo tẻ Séng Cù; Trà Tam Thất Si Ma Cai; Mật ong nguyên chất; Chè Shan hữu cơ Bắc Hà; Tương ớt Mường Khương và Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vật nuôi.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố và Tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương kết quả bình chọn 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 trên địa bàn và đánh giá cao kết quả thực hiện của Sở Công Thương, Ban giám khảo, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã làm việc có trách nhiệm cao, đưa ra bộ tiêu chí chấm điểm phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định liên quan. Để làm tốt công tác tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn từ tỉnh xuống đến huyện theo Thông tư 26 của Bộ Công Thương và cũng đồng thời làm tốt công tác quảng bá thương hiệu các sản phẩm đặc sản của Lào Cai đến với các tỉnh bạn cũng như Quốc tế, đảm bảo được cả về chất lượng cũng như số lượng, và tới đây gửi các sản phẩm tham dự bình chọn cấp Khu vực, cấp quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn, các chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn giai đoạn tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu biểu ra thị trường trong nước và nước ngoài cũng như tham dự bình chọn cấp khu vực và Quốc gia. Tiếp tục tham mưu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để thụ hưởng chính sách khuyến công trên địa bàn vào các nội dung như: Cải tiến mẫu mã, bao bì của sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu, phát triển thương hiệu; mở rộng quy mô sản xuất để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường cả về số lượng lẫn chất lượng; cải tiến máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất,…. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập hội đồng bình chọn cấp huyện để kịp thời bình chọn những sản phẩm tiêu biểu gửi Hội đồng bình chọn cấp tỉnh bình chọn. Ngoài ra, phối hợp tốt với Sở Công Thương, với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để được tư vấn, hỗ trợ, phát triển sản phẩm và làm tốt công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương mình. Bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các cơ sở sản xuất theo Chính sách khuyến công để các cơ sở ổn định sản xuất và phát triển tốt sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Phát huy tối đa sự đồng thuận, ủng hỗ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, nắm bắt tốt chủ trương, đường lối của địa phương để phát triển sản phẩm nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế địa phương mình.

Tại buổi lễ công bố và tôn vinh sản phẩm thay mặt cho lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 10 Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho các đơn vị có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu 2020.

Danh sách các đơn vị có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 2020

1. HTX nông sản dược liệu Mạnh Hương (Sản phẩm: Tinh bột nghệ mật ong viên hoàn)

2. HTX Sim San (Sản phẩm: Rượu thóc Sim San)

3. HTX sản xuất VLXD và Dịch vụ tổng hợp Nghị Lang (Bộ sản phẩm Ngói màu TaiMu)

4.  HTX Thành Sơn, Bản Xèo - Bát Xát (Sản phẩm: Miến Đao Thành Sơn)

5. HTX Tiên phong Mường Vi (Sản phẩm: Gạo tẻ Séng Cù)

6. HTX Mản Thẩn (Sản phẩm: Trà Tam Thất Si Ma Cai)

7. Công ty TNHH phát triển ong miền núi Thanh Xuân (Sản phẩm: Mật ong nguyên chất)

8. HTX chè Bản Liền (Sản phẩm: Chè Shan hữu cơ Bắc Hà)

9. HTX Hoa Lợi (Sản phẩm: Tương ớt Mường Khương)

10. Công ty TNHH MTV Lương Hoàng Minh (Sản phẩm: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vật nuôi)

Hoàng Chinh