Ra mắt Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai (25-10-2018)
Ngày 23/10/2018, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức buổi Lễ ra mắt Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai.

Tới dự lễ ra mắt Trung tâm có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Tỉnh uỷ, Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các phòng chuyên môn của Sở Công thương tỉnh. Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, trên cơ sở hợp nhất giữa hai đơn vị là Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai được nêu rõ, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lào Cai có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công thương về hoạt động Khuyến công, Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động về khuyến công, kúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; cung cấp các dịch vụ công có liên quan theo quy định của pháp luật. Tham gia thực hiện các chủ trương về hội nhập; theo dõi cập nhật thông tin, tổng hợp tình hình, tiềm năng và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh trong lĩnh vực Công thương; phối hợp với các sở, ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nhằm tăng cường khả năng thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công thương. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng chuyên doanh theo quy định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Trung tâm, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Trung tâm sớm ban hành quy chế hoạt động; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác khuyến công, phát triển các làng nghề; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại với các tỉnh nằm trên hàng lang kinh tế, tiếp tục tổ chức các hội chợ; tăng cường quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Lào Cai tới các hội chợ, thị trường trong và ngoài nước; phấn đầu tự chủ 100% về kinh phí hoạt động…
Buổi lễ đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai và các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm. Theo đó, Ông Hà Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, ông Đào Xuân Đức, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và ông Lò Xuân Quyết, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai./.
Hoàng Chinh