Ngành công nghiệp, thương mại Lào Cai duy trì đà tăng trưởng (05-10-2021)

Sáng 4/10, Sở Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Đánh giá tại hội nghị nêu rõ: Những tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh; tuy nhiên, ngành Công thương Lào Cai đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm giải pháp, đưa các hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực thuộc ngành quản lý đạt những kết quả quan trọng.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt trên 30.887 tỷ đồng, bằng 76,45% so với kế hoạch năm, bằng 71,5% so với kế hoạch giao thêm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt 2.057,6 tỷ đồng, bằng 56,84% so với kế hoạch giao thêm và bằng 96,42% so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 22.773 tỷ đồng, bằng 79,85% so với kế hoạch, bằng 73,15% so với kế hoạch giao thêm và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 6.057 tỷ đồng, bằng 73,95% so với kế hoạch, bằng 71,68% so với kế hoạch giao thêm và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 2.699 tỷ đồng (giá so sánh 2010), bằng 90% kế hoạch năm.

Về hoạt động thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng đạt 19.788 tỷ đồng, bằng 68,7% kế hoạch năm, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động nắm thông tin, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi, hội đàm... nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Do vậy, hoạt động xuất - nhập khẩu, kinh tế biên mậu được duy trì và đạt kết quả tốt. Tổng giá trị xuất - nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu 9 tháng đạt 2.659,07 triệu USD, bằng 57,81% kế hoạch, tăng 23,74% so với cùng kỳ 2020.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Để đảm bảo hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch của năm, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các dự án mới đầu tư sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp đang triển khai và nâng cao công tác quản lý vận hành một số nhà máy thủy điện và công tác quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của thương mại điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tham gia sàn giao dịch thương mại của tỉnh. Sở theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa, định hướng cho doanh nghiệp chuẩn bị cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tình huống thiên tai, bão lũ và dịch bệnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nguồn:  LCĐT

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng