Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020 (04-09-2020)

 Hội chợ nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai sẽ được tổ chức từ ngày 22 - 26/10/2020.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại năm 2020, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020. Theo đó, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Hội chợ có quy mô trên 300 gian hàng, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã của các tỉnh khu vực phía Bắc và tỉnh Lào Cai.

Hội chợ là nơi để các tỉnh trong khu vực giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương; đồng thời, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được tham gia diễn đàn xúc tiến, phát triển sản xuất thị trường các sản phẩm, để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước…

Tạ Hiền: Nguồn Báo Lào Cai