HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LÀO CAI NHÌN LẠI SAU MỘT NĂM TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ (22-02-2021)
Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung có những khó khăn nhất định, thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai lũ lụt liên tiếp xảy ra trên cả nước, dịch bệnh (Covid-19) bùng phát lây lan diện rộng trên khắp thế giới, việc áp dụng các biện pháp cách ly xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại của Tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng do các chương trình, kế hoạch hoạt động đều phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Trong tình hình đó, để triển khai các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh và Sở Công Thương giao, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu, đề xuất với Sở báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh các chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với thực tế như: Kế hoạch xúc tiến thương mại của Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; Kế hoạch tổ chức và bình chọn sản phẩm tiểu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ nhất; Tổ chức các đoàn khảo sát thị trường; Tổ chức Tuần lễ quýt Mường Khương tại Hà Nội; Các Hội chợ triển lãm..; Tham mưu đề xuất chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình sử dụng năng lượng tiết   giai đoạn 2021 - 2030; Tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện danh mục các nhiệm vụ kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025....
 
Bám sát chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai đã triển khai nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, các chương trình tiết kiệm năng lượng, chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh và của quốc gia. Xác định rõ được vai trò của đơn vị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai đã nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại, thường xuyên tiếp cận và cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin, nghiên cứu tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mẫu mã bao bì…cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, địa phương và quy mô khác nhau nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .
 
Kết quả triển khai các nhiệm vụ cụ thể
Về công tác khuyến công
 
Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai đã phối hợp các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn triển khai hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia thực hiện 01 đề án mua máy móc thiết bị với số kinh phí 300 triệu đồng; triển khai thực hiện nguồn vốn khuyến công địa phương cho các hoạt động (Tập huấn chính sách khuyến công; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Duy trì quầy giới thiệu sản phẩm tại chợ Kim Tân; cấp phát 02 loại báo và tạp chí công thương (báo 4 số /năm, tạp chí 02 số /năm)) với tổng kinh phí 205 triệu đồng; tư vấn trợ giúp cho 07 cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới cho 43 cơ sở; Phối hợp với ban khoa giáo đài truyền hình việt nam xây dựng và phát sóng 12 chuyên mục với nội dung cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tổ chức 01 tớp Tập huấn Chính sách khuyến công cho 150 học viên là cán bộ phụ trách công tác công thương các huyện, thị xã, thành phố, Liên Minh HTX, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn và các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 12 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh với mỗi lớp 50 học viên; 02 lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 02 Hội nghị tuyên truyền hệ thống quản lý năng lượng mỗi lớp trên 50 học viên tham dự; Phối hợp với Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực thực hành sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh với trên 200 học viên tham dự.
 
Về công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu
 
Tăng cường vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng, trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo định hướng chỉ đạo của Tỉnh, của Sở Công Thương trọng tâm thực hiện công tác giao thương kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh thông qua các hội nghị lớn trong nước và nước ngoài, các hoạt động từng bước đã đánh dấu sự trưởng thành trong công tác xúc tiến thương mại của tỉnh, cụ thể: Việc  tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước và nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trên 33 lượt hội chợ, 10 cuộc hội nghị kết nối cung cầu tại các địa phương tổ chức; tư vấn, hỗ trợ cho 04 đơn vị đầu mối thu mua nông sản tiêu thụ sản phẩm chuối, dứa. Hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Hà Nội xuất khẩu mặt hàng tinh bột sắn qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai với số lượng hàng xuất khẩu lớn; Tổ chức thành công Hội nghị kết nối giao thương tại thành phố Lào Cai giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại với sự tham gia của trên 100 thương nhân đại diện cho 80 doanh nghiệp và 28 gian hàng trưng bày, giới thiệu; Phối hợp với BTC Hội chợ phía Trung Quốc tổ chức thành công Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 theo hình thức trực tuyến, hỗ trợ cho 76 doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký tham gia gian hàng trực tuyến tại Hội nghị kết nối giao thương và Hội chợ Trung Quốc Nam Á - Không ngày bế mạc tổ chức tại TP Côn Minh - Trung Quốc; Thực hiện tư vấn cho Công ty TNHH Nexus Technologies & Cable, thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất dây điện, cáp điện công nghệ cao tại xã Bản Qua, Bát Xát với công xuất 60.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng; Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu - Ninh Bình xây dựng dự án nhà máy chế biến hoa quả tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương với tổng kinh phí 69 tỷ đồng; Công ty TNHH Babeeni Việt Nam xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất hàng may thêu xuất khẩu, tại khu công nghiệp Đông Phố Mới với tổng mức đầu tư gần115 tỷ đồng.
 
Có thể nói, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh Lào Cai, các chương trình, hoạt động đã thực sự khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm hàng hóa nhằm tìm kiếm đối tác, khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường, là cầu nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh quảng bá sản phẩm và thương hiệu, giúp các đơn vị phát triển rộng rãi hình ảnh của đơn vị mình, giới thiệu chi tiết về thông tin và hình ảnh cụ thể của sản phẩm với khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội tiếp xúc và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của đơn vị trên thị trường, mở rộng thêm thị trường kinh doanh với nhiều khách hàng tiềm năng.
 
Nhìn chung, sau một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã chủ động hướng dẫn và triển khai các đề án được duyệt đảm bảo tiến độ, nội dung và hiệu quả đề ra. Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại hoạt động từng bước đa dạng, một số doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động như kết nối giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa vào các Trung tâm siêu thị, Trung tâm thương mại, tham gia các hoạt động hội chợ triễn lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại phù hợp với định hướng chung của Tỉnh, của thị trường trong nước, đó là: (1) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; (2) Hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng Việt, hàng nông sản; (3) Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đầu mối; (4) Hỗ trợ thiết kế, in ấn mẫu mã bao bì sản phẩm; (5) Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, tập huấn về lĩnh vực, khuyến công và XTTM…tăng cường liên doanh liên kết với nhiều địa phương trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương có cơ hội giao lưu, hợp tác mở rộng quan hệ phát triển thị trường...
 
Có thể khẳng định, hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai thực sự trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất với thị trường và người tiêu dùng, là địa chỉ tin cậy, bạn đồng hành vượt khó cùng doanh nghiệp góp phần vào thành công chung của Ngành Công Thương Lào Cai và sự phát triển kinh tế-xã hội Tỉnh nhà./.
 
Bài, ảnh, Hoàng Chinh