Công bố 20 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022 (05-10-2021)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3485/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo đó, toàn tỉnh có 20 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở Công thương thông báo danh mục, địa điểm đã được công bố; tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm hoặc các nội dung các danh mục đã công bố, Sở Công thương thống nhất với UBND các huyện, thị xã, thành phố để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

 

                                                                            DANH MỤC 

                                                                                                                                                                           Địa điểm và lĩnh vực ƣu tiên đƣợc tổ chức Hội chợ, triển lãm thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

            STT                           Địa điểm Thời gian Lĩnh vực ưu tiên
I THÀNH PHỐ LÀO CAI    
1 Khuôn viên khu vực Đền Thượng,
Phường Lào Ca
Tháng 02/2022 Các sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương trong tỉnh; thương mại; gia dụng tiêu dùng
2 Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành Quý I/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng
3 Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành Quý III/2022 Hàng hóa có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc: nông, lâm, thủy hải sản
4 Sân vận động Cam Đường, Phường Pom Hán Quý IV/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng..
II HUYỆN BẢO YÊN    
5 Thị trấn Phố Ràng Quý I/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng
6 Thị trấn Phố Ràng Quý IV/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng.
III HUYỆN BẢO THẮNG    
7 Thị trấn Phố Lu Quý I/2022 Hàng tiêu dùng, hàng nông sản và các sản phẩm từ nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ
8 Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng Quý I/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng.
9 Thị trấn Phố Lu Quý IV/2022 Sản phẩm thương mại truyền thống, sản phẩm công nghệ
IV HUYỆN VĂN BÀN    
10 Thị trấn Khánh Yên Quý I/2022 Hàng tiêu dùng, hàng nông sản và các sản phẩm từ nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ
11 Thị trấn Khánh Yên Quý IV/2022 Thương mại, công nghiệp, nông nghiệp
V HUYỆN BẮC HÀ    
12 Thị trấn Bắc Hà Quý II/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng.
13 Thị trấn Bắc Hà Quý IV/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng.
VI HUYỆN SI MA CAI    
14 Sân vận động Trung tâm huyện Quý IV/2022 Hàng tiêu dùng, điện tử, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, gốm sứ, thực phẩm
VII THỊ XÃ SA PA    
15 Trung tâm thị xã Sa Pa Quý II/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng.
16 Trung tâm thị xã Sa Pa Quý III/2022 Trang thiết bị thể thao, đồ uống giải khát, đồ uống năng lượng - dinh dưỡng, dịch vụ y tế, công nghiệp ô tô.
VIII HUYỆN BÁT XÁT    
17 Thị trấn Bát Xát Quý I/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng
18 Thị trấn Bát Xát Quý IV/2022 Thương mại; nông, lâm, thủy hải sản; gia dụng tiêu dùng
IX HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG    
19 Thị trấn Mường Khương Quý II/2022 Hàng tiêu dùng, điện tử, thiết bị phục vụ gia đình sản xuất, hàng gốm sứ, mây tre đan, đồ gỗ
20 Thị trấn Mường Khương Quý IV/2022 Hàng tiêu dùng, điện tử, thiết bị phục vụ gia đình sản xuất, hàng gốm sứ, mây tre đan, đồ gỗ.