HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH SƠN
1 sản phẩm
  • +84836048179
  • Bản 3 Là, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên
  • thanh221185@gmail.com
Danh mục
Huyện Bát Xát (0)
Huyện Bảo Thắng (0)
Huyện Bắc Hà (0)
Huyện Mường Khương (0)
Huyện Simacai (0)
Huyện Văn Bàn (0)
Sản phẩm Công nghiệp (0)
Sản phẩm Công nghiệp nông thôn (0)
Sản phẩm Nông nghiệp (0)
Sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai (0)
Thành phố Lào Cai (0)
Thị xã Sa Pa (0)
rating
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)